Czavny

47 tekstów – auto­rem jest Czav­ny.

"....mam co­raz mniej cza­su...w międzyczasie..." 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 maja 2011, 22:46

"...poz­nałem prze­piękne­go anioła...szko­da że wyrzu­ciłem klucz do bra­my niebios..." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 kwietnia 2011, 22:29

"...po­kole­nie będzie kończyc ma­lować ten ob­raz...który my kończyliśmy..." 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 marca 2011, 02:27

"...i pa­dam na ko­lana w deszczu...cho­ciaż wszys­cy widzą...chciałbym by ktoś mi po­dał ręke...by ko­muś za­leżało...ehh...ta sa­mot­ność..." (na pow­ro­cik) :) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 maja 2010, 17:37

"...suk­ce­sy trwają dopóki ktoś ich nie spiep­rzy...po­rażki są wieczne..." 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 marca 2010, 03:53

"....i wiesz że gdy skończą ci się py­tania...wraz z od­po­wie­dziami tra­cisz też nadzieję..." 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 marca 2010, 03:06

"...mieć swo­je zda­nie...nie pat­rzeć na in­nych...zaw­sze ten co go nie ma jest naiwny..." 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 marca 2010, 03:42

"...zabicie się....za­bija też wszys­tkie in­ne możli­wości...co czy­ni z ciebie idiotę...." 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 marca 2010, 03:59

"...nie łat­wo jest dot­rzeć...gdy szlak zatarty..." 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 marca 2010, 01:14

"...kiedyś zat­rzy­mywałem deszcz by nie spadł...te­raz jes­tem na to za stary..." 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 marca 2010, 01:54

Czavny

...poprostu człowiek który interesuje się myślami innych osób...co tu dodać?...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czavny

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność